Selskapet

Ansvar

Som et selskap i den kjemiske industrien er vi klar over vårt ansvar for mennesker og miljø. De retningslinjene vi legger til grunn for vår forretningsvirksomhet er basert på reglene for rettferdig konkurranse, samt triaden av økonomiske, økologiske og sosiale aspekter. Vi fokuserer på fire aktivitetsområder: produkter, miljø, ansatte og samfunnet.
Ring oss: +47 95898743Kontakt oss via

 

Strategi og ledelse

I dag er tesa et av verdens ledende selskaper innen sektoren selvklebende teknologi. Vår langvarige suksesshistorie er ikke bare forbundet med innovative ideer, kvalitet og teknologiske fremskritt. Blant de faktorene som påvirker oss er også det å ta ansvar for mennesker og miljø. Målet er å beskytte økologiske ressurser og å ha en positiv innflytelse på samfunnet vi lever og arbeider i, gjennom sosialt engasjement.

Virksomhetsområder
Disse bærekraftige retningslinjene for vår forretningspolitikk ligger nedfelt i vår strategi og er alltid i tankene til konsernledelsen ved tesa SE. Vi oppfører oss proaktivt og konsentrerer oss om de fire aktivitetsområdene produkter, miljø, ansatte og samfunn. Kvalitet og sikkerhet, beskytte ressurser, respekt og rettferdighet, samt oppmuntring av barn og ungdommer, er bare noen aspekter som er forbundet med dette.
Finn detaljert informasjon om hvordan tesa tar samfunnsansvar på www.tesa.com

 

Papir

HMS-datablader

HMS-datablader (MSDS) inneholder data om egenskapene til et bestemt stoff. Det gir også arbeidere og utrykningspersonell mulighet for å gjøre en hurtig vurdering av hvordan de skal håndtere slike stoffer på en sikker måte.
Last ned aktuelle HMS-datablader fra www.tesa.com