Juridiske vilkår

Betingelser for bruk

Vennligst forstå at på grunn av de mange muligheter og risikoer som utgjøres av Internett, har vi utarbeidet noen rammebetingelser som vi ber om at du følger, for å beskytte både deg og oss.
Ring oss: +47 95898743Kontakt oss via

1. Oppdatering av disse bruksvilkårene
På grunn av stadige tekniske og juridiske nyvinninger må vi endre og oppdatere de eksisterende betingelsene for bruk fra tid til annen. Vennligst sjekk hver gang før du bruker nettstedet vårt når den siste versjonen av vilkårene ble lagt ut på nettstedet. Det nyeste innlegget ble lagt inn i august 2001.
2. Opphavsrett og andre beskyttende rettigheter
Alt innholdet på vårt nettsted, inkludert tekster, bilder, grafiske presentasjoner, lyd- og videofiler er, så langt det motsatte ikke er uttrykkelig uttalt, vår eiendom og kan ikke reproduseres, endres, overføres, gjenbrukes, tilordnes, benyttes eller på annen måte gjøres bruk av for offentlige eller kommersielle formål uten vårt skriftlige samtykke. Vær oppmerksom på at en overtredelse av våre opphavsrettigheter eller andre beskyttende rettigheter kan føre til at det innledes sivilrettslige eller strafferettslige tiltak mot deg.
Ansvarsfritak
  • Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder for andre leverandører, og vi gir ingen garanti eller bærer noe ansvar for eventuelt ulovlig innhold eller andre juridiske overtredelser som måtte forekomme på nettstedene til eksterne leverandører.
  • Informasjonen på dette nettstedet er satt sammen og sjekket med den største omhu. Likevel tar ikke vi ansvar for informasjonens gyldighet, nøyaktighet, fullstendighet og/eller kvalitet.
  • Bruken av dette nettstedet og nedlasting av data skjer på egen risiko. tesa SE har ikke noe ansvar for eventuelle skader, spesielt på datafiler, brukerens maskin-/programvare, som måtte oppstå som et resultat av en slik handling.